Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Strona https://24banki.com jest wyłącznie stroną informacyjną, i nie jest to strona firmowa. Na stronie znajdują sie artykuły , reklamy, banery itp.. stron trzecich za które administrator nie bierze odpowiedzialności. Strona 24banki udostępnia miejsce na reklamę ( banery, rotatory, fiszki, linki tekstowe itp.) od reklamodawców za pomocą Programów Afiliacyjnych (https://ebrokerpartner.pl, https://www.systempartnerski.pl, https://bluepartner.eu/pl ) z którymi zawarto umowy. Na stronie mogą sie również znaleźć informacje o innych programach takich jak: klikanie w reklamy, wypełnianie ankiet, kraniki krypto. itp. Są to tylko informacje z ewentualnymi linkami do tych stron, a nie zachęcanie lub nakłanianie do korzystania z nich. Każdy czytający jest odpowiedzialny za swoje decyzje. Jeżeli nie zgadzasz się tym zapisem, zawsze możesz opuścić tę stronę.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej oraz za pośrednictwem powiązanych z nią stron internetowych, funkcji, usług i treści (zwanych dalej łącznie „Serwisem”) oraz opisuje zakres i cel przetwarzania.

 1. Prawa użytkownika
  1.1 Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o danych osobowych, które na ich temat zgromadził Administrator. Ponadto Użytkownicy mają prawo do poprawiania wszelkich niedokładnych danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub ich usunięcia, a także, w stosownych przypadkach, do skorzystania z prawa do przenoszenia danych. Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do odpowiednich organów nadzorczych, jeśli podejrzewają, że dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 2. Prawo do sprzeciwu
  2.1 Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z przyszłego przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi. Prawo do sprzeciwu dotyczy w szczególności przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej.
 3. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
  3.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, aby odzwierciedlić zmiany sytuacji prawnej lub zmiany dotyczące Serwisu lub przetwarzania danych. Jeżeli wymagana jest zgoda Użytkowników lub jeżeli Polityka Prywatności zawiera zapisy dotyczące stosunku umownego z Użytkownikami, zmiany będą dokonywane wyłącznie za zgodą Użytkowników.
  3.2 Użytkownicy proszeni są o regularne sprawdzanie Polityki prywatności, aby być na bieżąco z jej treścią.
 4. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych i podstawach prawnych
  4.1 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach tej Usługi obejmują dane inwentaryzacyjne (np. Nazwy i adresy), dane dotyczące umów (np. Wykorzystywane usługi), dane dotyczące użytkowania (np. Odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie tą treścią), meta / dane komunikacyjne (identyfikatory urządzeń, adresy IP) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym lub księdze gości).
  4.2 Termin „użytkownik” obejmuje wszystkie kategorie osób, których dane dotyczą. Obejmuje to w szczególności odwiedzających tę witrynę internetową. Terminologia używana w niniejszej Polityce prywatności, taka jak „Użytkownicy”, jest neutralna pod względem płci.
  4.3 Wszystkie gromadzone dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Oznacza to, że Administrator przetwarza dane Użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest wymagane lub nakazane przez przepisy prawa w celu świadczenia tej usługi umownej (np. W celu realizacji zamówień) i świadczenia usług drogą elektroniczną lub gdy Użytkownicy wyrazili na to zgodę, lub gdy służy to celom prawnie uzasadnione interesy Administratora (tj. interes polegający na analizie, optymalizacji i (w przypadku użytku komercyjnego) prowadzeniu tej Strony w sposób bezpieczny i (jeśli ta Strona jest prowadzona przez firmę) komercyjnie uzasadniony w rozumieniu art. 6 ust. ) f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  4.4 W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) należy pamiętać, że podstawą prawną wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, jest art. 6 (1) a. i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji tych usług umownych i wypełnienia zobowiązań umownych jest art. 6 (1) b. RODO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu wypełnienia tych obowiązków prawnych jest art. 6 (1) c. RODO, a podstawą prawną przetwarzania danych do celów tych uzasadnionych interesów jest art. 6 (1) f. RODO.
 5. Zabezpieczenia
  5.1 Administrator stosuje najnowocześniejsze organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa o ochronie danych, a tym samym chronić przetwarzane przez siebie dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.
  5.2 Te środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności zaszyfrowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.
 6. Usunięcie danych
  6.1 Przechowywane przez nas dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do wyznaczonego celu i pod warunkiem, że administrator nie ma ustawowego obowiązku ich przechowywania. W przypadku, gdy dane Użytkownika nie zostaną usunięte, ponieważ jest to niezbędne do innych celów dozwolonych przez prawo, ich przetwarzanie zostanie odpowiednio ograniczone, tj. Dane zostaną zablokowane i nie będą już przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych użytkownika, które muszą być przechowywane ze względu na wymogi handlowe lub podatkowe.
 7. Przekazywanie danych stronom trzecim i dostawcom zewnętrznym
  7.1 Dane są przekazywane stronom trzecim tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Administrator przekazuje dane Użytkowników podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to np. Konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych wobec Użytkowników lub gdy Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich w ramach tego prawnie uzasadnionego interesu.
  7.2 W zakresie, w jakim Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia własnych usług, zapewnia odpowiednie zabezpieczenia prawne oraz podejmuje odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi.
  7.3 O ile treści, narzędzia lub jakiekolwiek inne zasoby od innych dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”) są używane w ramach niniejszej Polityki prywatności, a dostawcy zewnętrzni mają zarejestrowaną siedzibę w kraju trzecim, należy założyć, że dane będą przekazywane do kraju zamieszkania dostawcy zewnętrznego. Termin „państwo trzecie” odnosi się do krajów, w których RODO nie stanowi bezpośrednio obowiązującego ustawodawstwa, tj. zasadniczo krajów spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego Obszar Dane będą przekazywane do państw trzecich, jeżeli zostanie zachowany odpowiedni stopień ochrony danych, jeżeli Użytkownicy wyrazili na to zgodę lub jeżeli takie przekazanie jest dozwolone przez prawo w inny sposób.
 8. Pliki cookie i pomiar zasięgu
  8.1 Pliki cookie to pliki danych, które są przesyłane z tego serwera internetowego lub serwerów internetowych stron trzecich do przeglądarki internetowej Użytkownika i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania. Pliki cookie mogą obejmować małe pliki lub inne rodzaje przechowywania informacji. Gdy Użytkownik będzie w przyszłości przeglądał tę samą stronę internetową, dane zapisane w pliku cookie mogą zostać odzyskane przez Witrynę w celu powiadomienia Witryny o wcześniejszej aktywności Użytkownika. Administrator wykorzystuje tzw. „Cookies sesyjne”, których informacje przechowywane są wyłącznie na czas trwania aktualnej wizyty w Serwisie (np. W celu umożliwienia Państwu statusu logowania). Plik cookie sesji przechowuje losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tak zwany identyfikator sesji. Plik cookie zawiera również informacje o jego pochodzeniu i czasie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą przechowywać żadnych innych danych.Sesyjne pliki cookies są usuwane, gdy Użytkownicy zakończą korzystanie z mojej oferty online i np. Wylogują się lub zamkną przeglądarkę.
  8.2 Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również Użytkownikom, w jaki sposób Administrator wykorzystuje pliki cookie w sposób pseudonimizowany do pomiaru zasięgu.
  8.3 Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby na jego komputerze były zapisywane pliki cookies, Administrator zwraca się z prośbą o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki. Zapisane pliki cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności tego Serwisu.
  8.4 Użytkownicy mogą blokować pliki cookie, które są używane do śledzenia i reklamy internetowej, odwiedzając stronę rezygnacji z inicjatywy reklamowej sieci ( http://optout.networkadvertising.org/ ), a także zarządzając swoimi preferencjami na amerykańskiej stronie internetowej http: / /www.aboutads.info/choices lub europejska witryna internetowahttp://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .
 9. Hosting i pliki logów serwera
  9.1 Ta strona jest obsługiwana przez webme GmbH, RednitzstraĂ e 18, 90449 Nürnberg, Niemcy ( https://www.own-free-website.com ). Politykę prywatności webme można znaleźć pod adresem https://www.own-free-website.com/en/Privacy-Policy.php .
  9.2 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f. DSGVO w oparciu o uzasadnione interesy w korzystaniu z serwera i infrastruktury oprogramowania ze względów bezpieczeństwa i wydajności. Firma webme przetwarza dane użytkowników wyłącznie w celu udostępniania tej Witryny i utrzymania jej bezpieczeństwa.
 10. Zbieranie danych dostępowych (pliki dziennika)
  10.1 Na potrzeby tych prawnie uzasadnionych interesów dostawca serwera Administratora zbiera dane przy każdorazowym dostępie do serwera, na którym znajduje się usługa. Dane te zbierane są w postaci plików dziennika serwera. Te dzienniki zawierają nazwę strony internetowej i / lub pliku, do którego użytkownik uzyskuje dostęp, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, szczegóły używanej przeglądarki internetowej (w tym wersji), operację Użytkownika system, adres URL strony odsyłającej (poprzedniej strony z linkiem do tej Witryny), adres IP i żądającego dostawcy.
  10.2 Informacje z pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. W celu wykrycia niewłaściwego użycia lub oszustwa) przez maksymalnie siedem dni przed usunięciem. Dane, które mają być zatrzymane jako dowód, nie mogą być usuwane do czasu zakończenia sprawy.
 11. Poszczególne funkcje witryny internetowej
  11.1 Niniejsza witryna internetowa będzie dalej rozwijana i może ulec zmianie w przyszłości. W szczególności można dodawać lub usuwać poszczególne funkcje Serwisu. Opisane poniżej funkcje mają zatem zastosowanie, jeśli zostaną udostępnione w ramach Serwisu (np. Użytkowanie komercyjne, księga gości, forum, biuletyn, usługi osób trzecich).
  11.2 Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach następujących funkcji Serwisu jest art. 6 (1) b. RODO. Jeśli adresy IP są przechowywane, odbywa się to zgodnie z art. 6 (1) f. RODO w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na obronie i / lub dochodzeniu ewentualnych niedopuszczalnych treści.
 12. Przetwarzanie danych w ramach relacji z klientami
  12.1 W przypadku wykorzystywania Serwisu w celach komercyjnych Administrator przetwarza dane inwentaryzacyjne (np. Nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe Użytkowników) oraz dane dotyczące umów (np. Wykorzystywane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacji o płatnościach) klientów i zainteresowanych stron w celu wypełnienia zobowiązań umownych i świadczenia usług zgodnie z art. 6 (1) b. RODO.
 13. Google Analytics
  13.1 Na potrzeby tego prawnie uzasadnionego interesu (tj. Interesu polegającego na analizie, optymalizacji i (w przypadku użytku komercyjnego) prowadzeniu Serwisów w sposób komercyjnie uzasadniony w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z Witryn przez Użytkownika będą generalnie być przesyłane do i przechowywane przez Google na serwerach w USA.
  13.2 Google posiada certyfikat w ramach Tarczy Prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status= Aktywny) .
  13.3 Google wykorzysta te informacje w tym imieniu w celu oceny korzystania z tych witryn internetowych przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryn internetowych i Internetu. Proces ten może obejmować tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowania Użytkowników na podstawie przetwarzanych danych.
  13.4 Administrator korzysta wyłącznie z Google Analytics z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google skraca adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.
  13.5 Adres IP przesłany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić instalowanie plików cookie na swoim komputerze, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki. Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie generowanych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez nich ze stron internetowych oraz mogą uniemożliwić Google przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki z poniższego linku: http://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = pl .
  13.6 Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane i jak zrezygnować, odwiedź strony internetowe Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners („Jak Google wykorzystuje dane, gdy używasz tego witryny lub aplikacje partnerów ”),http://www.google.com/policies/technologies/ads („Jak Google wykorzystuje dane w reklamach”), http://www.google.com/settings/ads („Kontroluj informacje używane przez Google do wyświetlania reklam ”).
 14. Wtyczki społecznościowe Facebooka
  14.1 Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i (w przypadku użytku komercyjnego) prowadzeniem tych Stron w sposób komercyjnie opłacalny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafikę lub tekst) i są identyfikowane za pomocą jednego z logo Facebooka (biała litera „f” na niebieskim kafelku, określenia „jak”, „polubienie” lub „kciuk w górę”) znak) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj:https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .
  14.2 Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności i tym samym daje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).
  14.3 Jeśli Użytkownik wywoła funkcję tej Witryny, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ten sposób dane Użytkownika dotyczące wizyty i zainteresowań w tej Witrynie, a także używanego oprogramowania i sprzętu oraz czasu wizyty i adresu IP Użytkowników są przekazywane do Facebooka. Z przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowników, a na ich urządzeniu mogą być przechowywane pliki cookie z danymi profilu użytkownika. Dane Użytkownika przetwarzane przez Facebook mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.
  14.4 Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także odpowiednie prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności Użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https: / /www.facebook.com/about/privacy/ .
  14.5 Użytkownicy mogą również sprzeciwić się używaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacji Network Advertising Initiative ( http://optout.networkadvertising.org/ ) oraz dodatkowo za pośrednictwem strony internetowej USA ( http: //www.aboutads. info / choice ) lub na europejskiej stronie internetowej ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).
 15. Integracja usług i treści stron trzecich
  15.1 Dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (tj. Interesu polegającego na analizie, optymalizacji i (w przypadku użytku komercyjnego) prowadzeniu tych Stron w sposób komercyjnie opłacalny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców treści i usług na tych Stronach Internetowych w celu włączenia treści i usług, takich jak na przykład filmy i czcionki (zwane dalej łącznie „Treścią”). Zewnętrzny dostawca tych Treści zawsze wymaga adresu IP Użytkownika w celu przesłania Treści do przeglądarki danego Użytkownika. Innymi słowy, adres IP jest wymagany do wyświetlenia tej treści. Administrator stara się wykorzystywać takie Treści tylko wtedy, gdy dany dostawca używa adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia tych treści.Dostawcy zewnętrzni mogą dodatkowo wykorzystywać „znaczniki pikselowe” (niewidoczne pliki graficzne, znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być używane do analizy informacji, takich jak liczba odwiedzających uzyskujących dostęp do stron tej Witryny. Pseudonimizowane informacje mogą być dodatkowo przechowywane na urządzeniach użytkowników w formie plików cookies. Informacje te obejmują informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, witrynach odsyłających, czasie spędzonym w Witrynie oraz dalsze szczegóły dotyczące korzystania przez Użytkowników z tych Witryn, a także mogą być łączone z porównywalnymi informacjami z innych źródeł.Pseudonimizowane informacje mogą być dodatkowo przechowywane na urządzeniach użytkowników w formie plików cookies. Informacje te obejmują informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, witrynach odsyłających, czasie spędzonym w Witrynie oraz dalsze szczegóły dotyczące korzystania przez Użytkowników z tych Witryn, a także mogą być łączone z porównywalnymi informacjami z innych źródeł.Pseudonimizowane informacje mogą być dodatkowo przechowywane na urządzeniach użytkowników w formie plików cookies. Informacje te obejmują informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, witrynach odsyłających, czasie spędzonym w Witrynie oraz dalsze szczegóły dotyczące korzystania przez Użytkowników z tych Witryn, a także mogą być łączone z porównywalnymi informacjami z innych źródeł.
  15.2 Poniższa lista zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich Treści, a także linki do ich polityk prywatności, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych i mechanizmów rezygnacji, z których niektóre zostały już omówione tutaj:
 • Filmy na Platforma „YouTube” dostarczana przez firmę zewnętrzną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ ; rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/ . Uwagi dotyczące Google, Inc .: Google posiada certyfikat w ramach programu Privacy Shield, który zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).
 • Mapy z usługi „Google Maps” świadczonej przez firmę zewnętrzną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ ; rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/ . – Czcionki zewnętrzne dostarczone przez zewnętrznego dostawcę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). Integracja czcionek Google odbywa się poprzez żądanie na serwerze Google (zwykle w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://www.google.com/settings/ads/ .
 • Google Recaptcha, tak zwana weryfikacja captcha strony trzeciej Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Recaptcha pomaga zweryfikować, czy wpisy na jego stronie pochodzą od ludzi, botów lub podobnych systemów. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ , rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/ . Dalsze informacje o prywatności i informacje o rezygnacji można znaleźć w odpowiednich żądaniach Google Recaptcha, które są wysyłane do Użytkowników.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.