Konto dla młodych

0 zł za prowadzenie konta
0 zł za przelewy internetowe
0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

mBank SA (dawniej Bank Rozwoju Eksportu SA, w skrócie BRE Bank SA) – bank uniwersalny z siedzibą przy ul. Prostej 18 w Warszawie. W latach 2000–2013 mBank był marką banku internetowego należącą do BRE Banku.

Bank został założony w 1986 r. jako Bank Rozwoju Eksportu, piąta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Podstawą prawną utworzenia banku była uchwała Rady Ministrów. W PRL zadaniem banku było wspieranie rozwoju gospodarki w obszarze handlu zagranicznego oraz pozyskiwania dewiz przez przedsiębiorstwa krajowe. Jego akcjonariuszami były Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.

Obecnie bank oferuje usługi w obszarach bankowości detalicznej, inwestycyjnej, rozwiązań dla przedsiębiorców oraz usługi bankowości prywatnej. Od 2007 operuje na trzech rynkach: w Polsce, Czechach i na Słowacji.

W skład grupy banku wchodzą spółki oferujące takie usługi finansowe, jak leasing, faktoring czy finansowanie nieruchomości (mLeasing, mFaktoring, mBank Hipoteczny).

Od 1992 mBank notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym udziałowcem mBanku jest niemiecki Commerzbank (od 1994 partner strategiczny, od następnego roku udziałowiec, a w wyniku systematycznego zwiększania liczby udziałów w spółce od 2003 posiada ich około 70%). Wedle stanu z 21 czerwca 2022 do Commerzbanku – czwartego co do wielkości pod względem aktywów banku w Niemczech – należało 69,27% akcji spółki.

We wrześniu 2019 Commerzbank zatwierdził wystawienie na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji mBanku, jednak w maju 2020 roku zrezygnował ze sprzedaży.

Odsłony: 5