KONTA

Rachunek bankowykonto bankowe – rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem. Rachunek bankowy może być prowadzony także dla kilku osób fizycznych. Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, o ile w umowie z bankiem nie zostały zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami.

Bankowe konto osobiste i karty kredytowe – sprawdź i wybierz