Jak założyć konto Millennium 360

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych oraz pierwszy bank notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwotnym wcieleniem dzisiejszego Banku Millennium był powstały w 1989 Bank Inicjatyw Gospodarczych. Początkowo 98% udziałów w nim posiadały Warta, Poczta Polska, PZU, centrala handlu zagranicznego Universal i Transakcja (spółka KC PZPR i ZSMP), a 2% posiadały osoby fizyczne. W 1997 doszło do fuzji BIG SA z Bankiem Gdańskim SA, w wyniku której powstał BIG Bank Gdański. W 1998 roku pojawiła się nazwa Millennium dla klientów detalicznych, a w 2003 r. BIG Bank Gdański przekształcono w działający do dziś pod tą samą marką Bank Millennium, którego głównym akcjonariuszem i partnerem został portugalski Banco Comercial Portugues (BCP). Obecnie BCP posiada 50,1% akcji Banku Millennium. 31 maja 2019 roku Bank Millennium S.A. przejął Euro Bank w wyniku nabycia ok. 99,79% akcji, które kupił od Société Générale. 10 września 2019 r. KNF udzieliła zezwolenia na połączenie banków. 1 października 2019 r., nastąpiła fuzja prawna i Bank Millennium oraz Euro Bank stały się jednym bankiem, a 11 listopada 2019 r. nastąpiła fuzja operacyjna obydwu banków.

Konto w promocji “Zyskaj 360 zł z kontem Millennium 360°” można założyć do 31.07.2022, o ile wcześniej nie wyczerpie się limit 40 000 kont objętych promocją. Uczestnik promocji może uzyskać premię o wartości 180 zł, jeśli założy konto wraz z kartą debetową, wyrazi zgody wymagane regulaminem promocji, aktywuje aplikację mobilną oraz wykona min. 1 transakcję BLIKIEM lub kartą debetową do konta do końca okresu wskazanego w regulaminie. Dodatkowo uczestnik otrzyma drugą premię w wysokości 180 zł, jeśli w trzech kolejnych miesiącach po okresie, w którym otworzył konto w każdym, zasili otwarte w czasie promocji Konto 360° kwotą min. 500 zł i wykona min. 5 transakcji kartą lub BLIKIEM. Dodatkowo w przypadku kont otwartych w procesie z wykorzystaniem usługi foto weryfikacji (na selfie) należy w ciągu okresu spełniania warunków potwierdzić swoją tożsamość i złożyć wzór podpisu w dowolnej placówce Banku.