PZU DOM

Jakie zdarzenia losowe obejmuje ubezpieczenie? Pożar, uderzenie pioruna, zalanie, dewastacja, przepięcie, włamanie, rabunek, wyłudzenie gotówki itd. Więcej szczegółów na: